Skeptiske nederlendere

Publisert mandag, den 16. februar, 2004.

Vi må bruke føre var prinsippet, når vi skal avgjøre bruk av genmodifiserte planter. Det er konklusjonen på en rapport fra ni nederlandske økologer. Rapporten skisserer også hvilke trinn man må igjennom før man kan være sikker på at en genmodifisert plante er trygg i bruk. Først må man identifisere hvilke dyr som kan bli påvirket av giftstoffer i den aktuelle planten. Deretter må man se på hvilken rolle disse dyrene har i sitt lokale økosystem. Så kan man utvikle en modell for hvilken effekt denne planten vil ha. Tilsist må man studere hvordan dette vil utvikle seg over tid og påvirke økosystemer lenger unna. Et slikt arbeid vil ta mange år. Rapporten står derfor i sterk kontrast til en rapport fra USA, hvor man lenge har brukt planter som produserer innsektsgift, og i etterkant har fastslått at de er trygge i bruk.

Kilde: Nature Biotechnology, vol 21, s 973-974, 2004


ACGT © ITU. Redaktør: