Organisk, men genmodifisert

Publisert mandag, den 16. februar, 2004.

En stor andel av den organiske maten som blir solgt i England, inneholder genmodifiserte soya selv om produsentene garanterer at produktet ikke inneholder slike planter. Årsaken til at slik kan skje, er antagelig at to av de største produsentene av soya i verden, USA og Argentina, i stor utstrektning bruker genmodifiserte planter. Derfor er det nesten umulig å unngå at disse plantene blander seg med tradisjonelle planter under den lange veien fra voksested til folks kjøkken.

Kilde: British Food Journal, vol 106, in press


ACGT © ITU. Redaktør: