Dypfryst DNA

Publisert torsdag, den 8. mai, 2003.

DNA fra dyr og planter som levde i Sibir for flere hundre år siden, har blitt reddet ut av permafrosten av danske forskere. Molekylene ble renset ut av jordprøver tatt opp fra borehull som var opptil 31 meter dype. Deretter ble de kopiert opp ved hjelp av DNA-kopieringsmaskiner. Det viste seg at permafrosten inneholdt arvestoff fra 28 ulike plantesorter hvor noen hadde levd så lenge som for 400 000 år siden. Forskerne fikk også tak i DNA fra pattedyr som mammut og bison som var 30 000 år gamle.
Fordi prøvene var tatt over et stort området, og på ulikt dyp, kunne forskerne etter hvert gjenskape tidligere tiders landskap og se hvordan de hadde utviklet seg. Det var faktisk mulig å få spennende resultater ut fra så lite som 2 gram med jord!

Kilde: New Scientist, 26 april, s 16-17, 2003


ACGT © ITU. Redaktør: