Finn steinaldermennesket i deg selv

Hanne S. Finstad

Publisert onsdag, den 7. januar, 2004.

Alle jordens kvinner stammer fra en enkelt kvinne som levde i Afrika for 150 000- 200 000 år siden. Siden den gang har det blitt etablert 36 kvinneklaner på jorda. Her i Europa stammer f. eks. 95% av befolkningen fra 7 kvinner som levde på ulike tidspunkt i steinalderen. I Skandinavia har mange Velda som stammor. Hun levde for 17 000 år siden i nordvest Spania, og etterkommerne hennes trakk nordover etter istiden. Kilden til disse forunderlige oppdagelsene er cellenes energikraftverk, mitokondriene. Der finnes arvestoff som bare overføres gjennom generasjonene fra mor til datter fordi eggcellene kun inneholder mors mitokondrier. Og fordi dette arvestoffet forandres meget langsomt, gir det informasjon om vårt slektskap på kvinnesiden langt tilbake i tid. Den engelske forskeren Bryan Sykes, ved universitetet i Oxford, har utnyttet dette til å kartlegge slektskap mellom jordens ulike folkeslag. Han har også studert menns Y-kromosom, som bare går i arv fra far til sønn, og funnet ut at alle jordas menn stammer fra 18 menn som levde på ulike tidspunkt i steinalderen. Alle disse har igjen en felles Adam som levde for 60 000- 80 000 år siden i Afrika. Ønsker du å finne ut hvilken klan du tilhører, kan du bestille din helt personlige DNA-analyse på Oxfordancestors


ACGT © ITU. Redaktør: