Utrydningstruet og klona

Hanne S. Finstad

Publisert søndag, den 13. april, 2003.

Det amerikanske selskapet Advanced Cell Technology (www.advancedcell.com) har klonet en frisk og kvikk banteng kalv. Cellekjernen med arvestoff, som ble brukt til å lage kalven, ble hentet fra San Diego Zoo der vev fra en banteng-okse, som døde i 1980, var oppbevart. Cellekjerner ble satt inn i eggceller fra kuer der alt kuarvestoff var fjernet. Til sammen ble 16 kuer gravide på denne måten, men bare to kalver så dagens lys. Den ene hadde unormalt høy vekt og ble avlivet like etter fødselen. Men den andre så derimot ut til å være helt perfekt og ga fra seg et friskt lite raut bare et minutt etter at han var født.
Banteng-kveg er utrydningstruet og har sin opprinnelse på Java. Den nyfødte klonen vil bli satt ut blant sine artsfrender i dyrehagen i løpet av noen uker. Men andre forskere frykter at selv om kalven later til å være helt normal som liten, vil han få problemer etter hvert som han blir større. Erfaring viser at klonede dyr blir tidligere syke og får alvorlige helseproblemer enn dyr som er unnfanget ved god gammeldags sex.

Kilde: Science Now, 8 april, 2003


ACGT © ITU. Redaktør:

Nyfødt banteng-klon med god appetitt

Nyfødt banteng-klon med god appetitt