Robotkompiser

Hanne S. Finstad

Publisert fredag, den 22. august, 2003.

Hvordan skal vi mennesker klare å føle vennskap med fremtidens roboter? Jo, ved at robotene blir programmert til å etterligne oss. Det mener amerikanske forskere etter at forsøkspersoner fikk i oppgave å snakke med ulike robotfigurer på en skjerm om dyr og dyrelyder. Robotfigurene var programmert til å etterligne det menneskene sa på en barnslig måte. Det viste seg at de robotene som var flinkest til å etterligne menneskelyder, også var mest populære.

Kilde: New Scientist, 31 mai, s 17, 2003


ACGT © ITU. Redaktør: