Blyspisende planter

Publisert onsdag, den 10. september, 2003.

Genmanipulerte planter kan brukes til mer enn mat, som å rense opp jord forgiftet av tungmetaller. Nylig har sveitsiske og franske forskere overført genet YCF1 fra gjærceller til en plante. Plantene tok genet i bruk og begynte å lage et protein som binder bly, kadmium og andre miljøskadelige metaller. Dermed klarte de å overleve på blyrike dyrkningsbetingelser ved å gjemme vekke metall i bladene. Nå håper forskerne å forbedre teknikken slik at den kan brukes til å rense opp tungmetallforurenset jord, noe som utgjør et stort problem mange steder i verden. I fremtiden får vi kanskje trær som er eksperter både i å suge opp metaller fra forurenset jord og lagre dem i bladene. Behandler man løvet som spesialavfall om høsten, er metallene fjernet fra naturen for godt på en billig måte.  

Kilde: Nature Biotechnology, vol 21, s 914-919, 2003


ACGT © ITU. Redaktør:

blyspisende planter i dyrkningsskål

blyspisende planter i dyrkningsskål