Syntetisk biologi

Hanne S. Finstad

Publisert onsdag, den 28. januar, 2004.

Syntetisk biologi er nylig etablert som fag i USA, og nå kommer EU etter. I stedet for å studere celler slik de er fra naturens side eller forsøke å forandre eksisterende celler med genteknologi, ønsker syntetiske biologer å bygge cellene selv fra bunnen av med akkurat de egenskapene man ønsker. Slik håper de å få laget organismer som f. eks. kan påvis kjemiske våpen, fjerne forurensning eller påvise sykdommer. Et universitet har allerede utviklet biologiens svar på Lego, kalt BioBrick. Det består av et bredt utvalg av DNA-molekyler som har ulike funksjoner som å skru gener av og på. Mer tradisjonelle biologer er også begeistret for denne strategien fordi den vil gjøre det mulig å studere enklere celler enn dem man finner i naturen.

Kilde: Science, vol 303, s 158-161, 2004


ACGT © ITU. Redaktør: