Miljøpåvirkede gener

Publisert torsdag, den 8. mai, 2003.

Noen få kan røyke som svamper hele livet, og allikevel ikke dø av kreft. Årsaken er antagelig at de er utstyrt med genvarianter som gjør kroppen i stand til å fjerne giftstoffer fra kroppen og reparere skader uhyre effektivt. De aller fleste av oss har derimot andre versjoner av de sammen genene, som gjør oss langt mer sårbare mot miljøgifter. Det humane miljøgenomprosjektet, som ble opprettet i 1997, har som mål å forstå mer om slike sammenhenger mellom gener og miljø. Prosjektet har blant annet kartlagt hvordan små variasjoner i 200 gener kan påvirke et menneskes evne til å fjerne giftstoffer fra kroppen. På sikt vil resultatene kunne brukes til å forutsi hvordan et enkelt menneske vil tåle en spesiell miljøgift i f. eks. luft, kosthold eller på arbeidsplassen. Kunnskapen vil også kunne forutsi om et gi legemiddel vil gi store bivirkninger. Dermed vil mennesker som har lav toleranse for slike giftstoffer kunne være ekstra påpasselige. For å unngå at slik kunnskap blir misbrukt av arbeidsgivere og forsikringsselskaper, er prosjektet også opptatt av etiske problemstillinger rundt denne forskningen. Mer informasjon finnes på: environmental genome


ACGT © ITU. Redaktør:

enviromental genome

enviromental genome