Strømbrudd, case for samfunnsfag

Publisert torsdag, den 30. oktober, 2003.

En powerpointpresentasjon som kan brukes finnes i
filbanken

Caset kan brukes som et utgangspunkt for å diskutere vår sårbarhet i forhold til teknologi.


ACGT © ITU. Redaktør: