Bison med egen gentest

Hanne S. Finstad

Publisert fredag, den 11. april, 2003.

Skjebnen til en flokk bison som nylig har invadert Grand Canyon Nasjonalpark i USA, vil snart bli avgjort av en gentest. Hvis dyrene er 100% bison, vil de antagelig få bli i parken, ettersom arten er utrydningstruet. Men det vil by på store problemer for de andre innbyggerne i området ettersom bisonflokken med sine 1000 kilo per dyr tramper ned og ødelegger det meste der de beveger seg. Derfor håper biologene som vokter parken, at dyrene stammer fra et merkelig eksperiment som ble utført på begynnelsen av 1900-tallet. Da forsøkte et firma å lage superkveg, såkalt cattalo, ved å krysse bison med vanlig kveg. Resultatet ble mislykket i form av sterile blandingsokser og kuer som døde når de forsøkte å føde ekstremt store kalver. Men noen av dyrene kom på avveie og blandet seg med ville bison. Og hvis det er slike blandingsdyr som nå herjer i Grand Canyon, tilhører de ikke en utrydningstruet art og vil bli skutt.

Kilde: Science, vol 299, s 1835, 2003


ACGT © ITU. Redaktør: