Genmodifisert og utrygg?

Hanne S. Finstad

Publisert torsdag, den 30. oktober, 2003.

Samtidig som en amerikansk rapport hevder at deres genmodifiserte planter er trygge både for mennesker og natur, viser en stor britisk studie at virkeligheten ikke er så enkel.  I løpet av fire år har forskerne samlet inn og studert 1 million planter, 750 000 frø og 1,5 millioner insekter. Målet har vært finne ut hvordan vanlige planter og genmodifiserte, påvirker miljøet. Resultatene viser at det først og fremst er sprøytemidler som reduserer plante- og dyreflora. Og slike midler ble brukt både på de genmodifiserte og de tradisjonelle plantene. Men man så allikevel en større reduksjon i mengden av ugress og insekter på felt hvor det var genmodifisert raps, sukkerbete og mais sammenlignet med plantefelt der det ble dyrket tradisjonelle vekster. Allikevel vil ikke forskerne trekke noen bastante konklusjoner. Resultatene sier bare noe om effekten av en type genmodifisereing i et økosystem og kan ikke overføres til andre typer genmodifiserte planter og andre dyrkningsforhold.

New Scientist, 25. oktober s 21 og 46-49, 2003


ACGT © ITU. Redaktør: