Viktig leverkunnskap

Hanne S. Finstad

Publisert tirsdag, den 21. oktober, 2003.

Å få bukt med leversykdommer som gulsot og leverkreft er målet bak et stort internasjonalt prosjekt som skal ledes av kinesiske forskere. Innen 2005 håper man å ha oversikt over minst 3000 av de titusener av proteiner som finnes i leveren. Og innen 2010 bør man kjenne til minst 10 000 slike leverproteiner.

Det nye forskningsfeltet kalles proteomics, og er en naturlig fortsettelse av at vi har kartlagt vårt eget arvestoff. For det viser seg at kunnskap om genene våre er ikke nok. Gener er bare karttegninger over de proteinene cellene våre kan lage. Og når vi blir syke, skyldes det at genproduktene, altså proteinene, oppfører seg annerledes enn de skal. Skal vi få bukt med sykdommer, trenger vi derfor mer kunnskap om proteinenes struktur og funksjon.

Det pågår også lignende prosjekter på å kartlegge og forstå proteiner i blodet og i hjernen vår. Alle prosjektene er en del av HUPO, det humane proteomprosjektet, som har som mål å forstå alle proteinene i menneskekroppen.  HUPO


ACGT © ITU. Redaktør:

Leverceller med alkoholskade

Leverceller med alkoholskade

Bristol Biomedical Image Archive, University of Bristol