Med databrikke i hjernen

Hanne S. Finstad

Publisert fredag, den 11. april, 2003.

Om noen år vil kanskje mennesker som har fått ødelagt hjernen etter slag, Alzheimers sykdom eller av andre årsaker, få hjelp av en hjerneprotese.

Amerikanske forskere har jobbet i 10 år med å utvikle en databrikke som kan erstatte hippocampus, et område i hjernen som er viktig for hukommelsen. Først studerte de rottehjerner for å forstå de elektriske signalene som blir laget av hippocampus. Dataene ble brukt til å utvikle en matematisk modell som beskriver hvordan denne hjernebiten tar imot informasjon, bearbeider den og sender den videre til andre områder av hjernen. Så utviklet forskerne en databrikke som kunne gjøre det samme. Nå skal brikken kobles til rottehjerner som holdes i live i laboratorier. Deretter skal den testes på levende rotter og aper. Hvis resultatene er vellykkete, står mennesker for tur. Men antagelig vil brikken virke like provoserende som hjertetransplantasjoner gjorde i begynnelsen. For tanken på å erstatte en del av hjernen med en databrikke er uvant. Og hva hvis den påvirker hukommelsen for godt slik at vi mister evnen til å glemme det vi ønsker å legge bak oss? Glemsel er faktisk en viktig mekanisme for at vi skal klare å leve videre etter vonde opplevelser.

Kilde: New Scientist, 15. mars, s 4-5, 2003


ACGT © ITU. Redaktør:

Biotronicbear

Biotronicbear