Genmodifisert og trygg?

Hanne S. Finstad

Publisert torsdag, den 30. oktober, 2003.

Bomull- og maisplanter, som er genmodifisert slik at de produserer et bakteriprotein som dreper insekter, er trygge i bruk. Det er konklusjonen på en amerikanske rapport basert på flere års bruk av slike planter. De fremmede bakterigenene, sprer seg ikke til ville arter via pollinering. Og plantene ser ikke ut til å påvirke sammensetningen av mikroorganismer og insekter i jordsmonnet selv om de inneholder et giftig protein. Sist, men ikke minst, ser planten ut til å være helt trygge å spise for mennesker. I tarmen oppfører proteinet seg som et hvilket som helst annet protein og blir nedbrutt og fordøyd uten å gi allergiske reaksjoner. De fremmede plantegenene er hentet fra Bacillus thuringiensis (Bt), og fører til at sprøytemidler blir overflødige.

Kilde: Nature Biotechnology, vol 21, s 1003-1008, 2003


ACGT © ITU. Redaktør: